Czy Twoja instytucja jest gotowa na RODO ?

RODO - CO TO JEST I KOGO DOTYCZY

25.05.2018 roku przestaje obowiązywać dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych, a zaczyna obowiązywać w Polsce i całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W konsekwencji Administrator Danych Osobowych (m.in. Kierownik Urzędu - Prezydent/Burmistrz/Wójt oraz Zarząd/Właściciel firmy) będzie odpowiedzialny za przygotowanie jednostki do nowych wymogów odnośnie przetwarzania danych osobowych (PDO), a przede wszystkim do:

√ Zapewnienia PDO zgodnie z prawem;
√ Ochrony praw jednostki (osób fizycznych);
√ Zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, tj.: rozliczalność, poufność, dostępność, integralność, niezaprzeczalność;
√ Ciągłego nadzoru nad PDO;
√ Przeprowadzenia analizy ryzyka i doboru adekwatnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych;

Kluczowe zmiany

R-SOFT RODO - CO OFERUJEMY

               

               

               


Ustawa o ochronie danych osobowych, mająca na celu dostosowanie polskiego prawa do RODO, przeszła cały proces legislacyjny. Nowe regulacje weszły w życie 25 maja 2018 r.
Z ustawą można zapoznać się >>tutaj< <

GDPR - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dziennik UE

ROZDZIAŁ II- Zasady (art.5-11)

ROZDZIAŁ III – Prawa osoby, której dane dotyczą (art.12-23)

ROZDZIAŁ IV – Administrator i podmiot przetwarzający (art. 24-43)

ROZDZIAŁ V – Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (art.44-50)

ROZDZIAŁ VII – Współpraca i spójność (art.60-76)

ROZDZIAŁ VIII – Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art.77-84)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymaganych w formularzu kontaktowym oraz adresu IP w celu prawidłowej obsługi.
Administratorem tych danych będzie R-SOFT STUDIO sp. z o.o.